Say Hello to Our Team

Abhishek Gupta

Abhishek Nirgun

Ayush Seth

Dharmik Vasani

Drashti Jain

Gargi Khamesra

Himanshi Chaudhary

Karanvir Singh

Ketan Karangiya

Kush Shah

Maitri Shah

Mihir Mamania

Neel Patel

Neha Chordia

Nili Vachhani

Nikunj Gandhi

Piyush Agrawal

Prachi Garg

Priya Gagnani

Priyash Karamchandani

Sanyam Jirawla

Seher Bhatia

Shashank Jain

Sheran Ratnani

Shradha Lunawat

Shubham Mishra

Vedant Thapliyal

Yash Doshi